Νέα

28/02/2019 είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία της 4ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”

Η νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων της 4ης Πρόσκλησης του Προγράμματος “IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020” είναι η 28/02/2019 (23:59, Ώρα Ελλάδος). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διαγωνισμός φωτογραφίας #MySocialEurope

Με στόχο να προβάλει την Κοινωνική Ευρώπη και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα τους νέους σχετικά με θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει το διαγωνισμό φωτογραφίας #MySocialEurope. http://www.esfhellas.gr/el/pages/NewsFS.aspx?item=341

Modular Projects

Ανάρτηση Παρουσιάσεων της Ημερίδας Πληροφόρησης της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για “Modular Projects”, που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2018 στη Θεσσαλονίκη στο ¨Ηλέκτρα Παλλάς¨. H 3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τα “Modular Projects”, έχει ανοίξει επίσημα στις 30 Οκτωβρίου 2018 και θα λήξει στις 31 Ιανουαρίου 2019. Σχετικό υλικό εδώ και εδώ. Οι αναλυτικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών

Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών-Ελεγκτών (Παρακαλούμε δείτε την τροποποίηση) H Ειδική Yπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συστήνει Μητρώο Επαληθευτών – Ελεγκτών για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων, σύμφωνα με το αρθ.125, του Καν. 1303/2013 και το αρθ.23, του Καν. 1299/2013. Η επαλήθευση δαπανών αφορά στα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Προγράμματα […]

Υπενθύμιση επικαιροποίησης στοιχείων μελών Καταλόγου Προμηθευτών

Υπενθύμιση επικαιροποίησης στοιχείων μελών Καταλόγου Προμηθευτών Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 301328/YΔ2599/7-7-2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΚ465ΧΙ8-ΡΡΣ), παράγραφο 6 της απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης για τα Τομεακά ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης […]

-A A A+