ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”

Στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων  “Grant scheme for supporting SMEs to grow and expand beyond local markets” που θα ανακοινωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2019, στον άξονα Προτεραιότητας 1: “Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, η Βουλγαρική Εθνική Αρχή και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020” διοργανώνουν Ημερίδες Ενημέρωσης για πιθανούς ενδιαφερόμενους και στις δύο χώρες, Ελλάδα και Βουλγαρία.
Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο: here

-A A A+