Ανακοίνωση 2ης Στοχευμένης Πρόσκλησης Έργων

Ανακοίνωση  της 2ης Στοχευμένης Πρόσκλησης Έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 301005/ΥΔ3953/29-08-2016 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο “Σύσταση ειδικού μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών…”

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη των Νομικών Προσώπων στο άρθρο 2, επιπλέον των φυσικών προσώπων που ίσχυε μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης στο ΦΕΚ τεύχος Β’ 2741/3-7-2019. ΦΕΚ τροποποίησης ΥΑ επαληθευτών Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών – Ελεγκτών  

Παράταση της 4ης Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Παράταση της 4ης Πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Interreg

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κος Άδωνις Γεωργιάδη, ο Υφυπουργός κος Ιωάννης Τσακίρης και η Ειδική Γραμματέας, κα Νίκη Δανδόλου επισκέφτηκαν την Υπηρεσία μας την Παρασκευή 6/9/2019. Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας κα Μπουζιάνη παρουσίασε τα Προγράμματα που διαχειριζόμαστε και έδωσε διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τα υλοποιούμενα έργα παρουσία όλων των εργαζομένων της Υπηρεσίας.

Το INTERREG σας καλωσορίζει στην 84η ΔΕΘ 2019!

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία συμμετέχει και φέτος στην 84η Διεθνή  Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διοργανώνεται στην πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 7 με 15 Σεπτεμβρίου 2019. Το stand της υπηρεσίας μας βρίσκεται στο Περίπτερο 13. Τα στελέχη τα Υπηρεσίας μας είναι εκεί για να παρέχουν ενημέρωση σχετικά με […]

Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 6ης πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA “Greece-Bulgaria 2014-2020” παρατάθηκε για τις 7/10/2019 στις 15.00μ.μ.. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 6η πρόσκληση, καθώς και τον ενημερωμένο οδηγό υποβολής προτάσεων (Indirect Assistance Guidelines_final ver 2) μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/7_6th-CALL-FOR-PROJECT-PROPOSALS

ADRION: Παράταση για την υποβολή προτάσεων στους Α.Π. 1 & 3 του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (ADRION)

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (Α.Π. 1 & 3) ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ως εξής: Α.Π.1 : 12 Σεπτεμβρίου 2019 Α.Π.3 : 13  Σεπτεμβρίου 2019 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

Ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης διοργανώνουν ημερίδες ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων ως […]

-A A A+