Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με επιλογή από τον εγκεκριμένο Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», για την επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής, την Αιολόγηση της Επικοινωνίας και τη Θεματική Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» βρίσκεται εδώ

-A A A+