Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη πλήρωση κενής θέσης στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους για την παρακάτω θέση:

Υπεύθυνος Έργου (1)
Η θέση εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ταχυδρομικώς (με συστημένο ή courier) στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 11524, Αθήνα, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι τις 30-07-2021 το αργότερο. Η ημερομηνία υποβολής θα βεβαιώνεται από τη σφραγίδα/απόδειξη κατάθεσης του ταχυδρομείου/courier. Αίτηση που υποβάλλεται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα απορρίπτεται αυτόματα.

Τα σχετικά κείμενα βρίσκονται εδώ:

01. Ανοιχτή πρόσκληση στελέχωσης ΚΓ Ελλάδα – Κύπρος

02._KYA 300539/ΥΔ1605/14-04-2016 (ΦΕΚ 1453/τΒ’/24-05-2016)

03. 1η Tροποίηση KYA 302081/ΥΔ4193/03-11-2017 (ΦΕΚ 3986/τΒ/15-11-2017)

04. 2η Tροποίηση ΚΥΑ 301870/YΔ4798/04-10-2018 (ΦΕΚ 4727/τΒ’/22-10-2018)

05. 3η Tροποίηση ΚΥΑ 300225/ΥΔ570/25-01-2019 (ΦΕΚ 409/τΒ’/14-02-2019)

06 Αναθεωρημένη έκδοση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

-A A A+