2ο BALKAN FORUM 2020 «For Entrepreneurship & Innovation», 25-26 Σεπτεμβρίου 2020

Το 2ο Διαβαλκανικό FORUM θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εκπρόσωποι Φορέων. Για δήλωση συμμετοχής απαιτείται η συμπλήρωση ειδικής φόρμας μέσω της ιστοσελίδας του FORUM.

-A A A+