Δημόσια διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-Α “Ελλάδα – Βουλγαρία 2021-2027”

Η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-Α “Ελλάδα – Βουλγαρία 2021-2027” ξεκίνησε!
Παρακαλείστε να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο (ηλεκτρονική φόρμα) που θα βρείτε παρακάτω:
GR: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/487a2ced-f3be-753a-35f5-8a4cf1c5c5e9
BG: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e66255c5-d25d-4a44-cf0c-b67a25ee28b9

Μια σύντομη εισαγωγή του Προγράμματος και το ερωτηματολόγιο μπορείτε να τα βρείτε εδώ:
http://www.greece-bulgaria.eu/gallery/Files/INTERREG-GR-BG—QU-Introduction.pdf

-A A A+