4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Ανακοινώθηκε η 4η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Προτάσεων είναι η 30/9/2019.

Πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.

-A A A+