3 Νέες θέσεις εργασίας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG MED

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ανοίξει η διαδικασία στελέχωσης του Προγράμματος INTERREG MED. Αφορά στην πρόσληψη 3 officers:
• 1 Finance officer
• 1 Communication Officer
• 1 Project and Programme Development Officer
Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει έως 23 Μαΐου. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο ώστε να γίνει το ξεκίνημα το Σεπτέμβριο. Η πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος MED καθώς και στην ιστοσελίδα του INTERACT.

https://interreg-med.eu/no-cache/en/news-events/news/detail/actualites/vacancies- 3-opportunities-to-join-the-js-team/

-A A A+