28/02/2019 είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία της 4ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 – 2020”

Η νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων της 4ης Πρόσκλησης του Προγράμματος “IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020” είναι η 28/02/2019 (23:59, Ώρα Ελλάδος). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

-A A A+