1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Διακρατικού Προγράμματος “Interreg NEXT Black Sea Basin Programme”

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ για την Περίοδο 2021-2027, αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές του έτους 2023, με την Πρώτη Πρόσκληση.
Οι δυνητικοί εταίροι και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να μελετήσουν το σχέδιο της
επικείμενης Πρόσκλησης και το συνοδευτικό υλικό (draft application pack) και να εκφράσουν την γνώμη τους, απαντώντας σε ένα σχετικό ερωτηματολόγιο.
Αναλυτικές οδηγίες βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση:


https :// blacksea – cbc . net / communication / news / news – 2022/ application – pack – first – call

-A A A+