Συμβάσεις Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2018

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2018 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Βρείτε το έγγραφο εδώ

-A A A+