Συμβάσεις Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2019

Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2019 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Βρείτε το έγγραφο:  Εκ των υστέρων δημοσιότητα 2019

-A A A+