Στελέχωση Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Adrion

H Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020 (Adrion) αναζητά στελέχη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ. http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2020/04/30/job-vacancy-at-js-secretariat-for-a-project-and-a-financial-officer/

-A A A+