Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παραγωγή προωθητικού υλικού, στο πλαίσιο της συμμετοχή του INTERREG στην 86η ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και συγκεκριμένα του Διασυνοριακού  Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»»

Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+