Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παραγωγή προωθητικού υλικού, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Ευρωπαϊκής Ημέρας Συνεργασίας (EC Day 2022) του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» η οποία θα λάβει χώρα στις επιλέξιμες περιοχές της Αλβανίας (Περιφέρεια Αργυροκάστρου) τον Σεπτεμβρίου 2022».

Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+