Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Πιστοποίηση της ΕΥΔ των ΕΠ του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+