Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση σε λειτουργία εφαρμογών Οικονομικής-Λογιστικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Προσωπικού-Μετακινήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»»

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+