Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής, Αξιολόγηση της Επικοινωνίας και Θεματική Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020»

Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+