Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μέσω καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για το έργο με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Strategic Environmental Assessment) των Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg 2021-2027»

Αρχεία Πρόσκλησης

-A A A+