Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες διερμηνείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μίσθωσης τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 9ης συνεδρίασης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+