Πρόσκληση υποβολής Οικονομικκής Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια και αποστολή των ημερολογίων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Ε.Π. του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’ για το έτος 2023»

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+