Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο “Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Ε.Π. του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία”

Αρχεία Πρόσκλησης

-A A A+