Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο “Κατασκευή Ιστοσελίδων
της Ε.Υ.Δ. Ε.Ε.Σ. και των Προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-
2027”

Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+