Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «Επικαιροποίηση της Πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και της Επικοινωνίας και Αξιολόγηση των επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» βρίσκεται εδώ

-A A A+