Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος _ Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020»

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών του έργου «Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και της Επικοινωνίας και Αξιολόγηση Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» βρίσκεται εδώ.

-A A A+