Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος _ Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ- ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020»

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο « Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»» βρίσκεται εδώ.

-A A A+