Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προωθητικού υλικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο “Προμήθεια προωθητικού υλικού στο πλαίσιο διοργάνωσης της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014- 2020»”

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+