Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020 (ADRION) αναζητά Υπεύθυνο Επικοινωνίας (communication officer).
Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση εδώ και για την αίτηση εδώ

-A A A+