Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους για τις παρακάτω θέσεις:

  • Coordinator of the JS (1)
  • Administrative Assistant (1)
  • Project Officer (2)

Όλες οι θέσεις εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την σχετική αίτηση υποψηφιότητάς τους και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα ταχυδρομικώς (με συστημένο ή courier) στη Μ.Ο.Δ. Α.Ε., Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 11524, Αθήνα, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μέχρι τις 02-07-2021 το αργότερο. Η ημερομηνία υποβολής θα βεβαιώνεται από τη σφραγίδα/απόδειξη κατάθεσης του ταχυδρομείου/courier. Αίτηση που υποβάλλεται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα απορρίπτεται αυτόματα.

Τα σχετικά κείμενα βρίσκονται εδώ:

06_Αναθεωρημένη έκδοση του Προγράμματος Συνεργασίας

-A A A+