Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης (Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020)

Η περιφέρεια Απουλίας της Ιταλίας, στο πλαίσιο της Κοινής Γραμματείας (JS) του προγράμματος Ελλάδα Ιταλία 2014-2020 αναζητά την πλήρωση θέσεως ενός χειριστή έργου (Junior Project Officer με νομικό και διοικητικό προφίλ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 29 Απριλίου 2019,  11.00 π.μ (ιταλική ώρα).

Το κείμενο της πρόσκλησης (στην αγγλική γλώσσα) καθώς και τα παραρτήματα Β1 και Β2 μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Κείμενο της πρόσκλησης

Annex-1

Annex-2

-A A A+