Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο “Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στους χώρους που στεγάζονται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και οι Κοινές Γραμματείες των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»”

Αρχεία πρόσκλησης

-A A A+