Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Υποστήριξη στη λειτουργία του Λογιστηρίου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»»

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+