Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη διερμηνεία και τεχνική κάλυψη
της 6ης Συνεδρίασης της επιτροπής Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg : Greece-Italy 2021-2027 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αλλά και
διαδικτυακά στις 21/10/2021.

Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+