Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τo έργο «Προμήθεια προωθητικού υλικού για την εκδήλωση ECDay 2021 του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+