Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη διερμηνεία και τεχνική κάλυψη της 5ης Συνεδρίασης της επιτροπής Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg : Greece-Italy 2021-2027 και της 9ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg : Greece-Italy 2014-2020 που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στις 23 και 27/9/2021 αντίστοιχα.

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+