Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την κατασκευή stand για τη συμμετοχή του INTERREG στην 85η ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+