Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη διερμηνεία και τεχνική κάλυψη της 8ης Συνεδρίασης της επιτροπής Σχεδιασμού του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg : Greece-Italy 2021-2027” που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 22/03/2022.

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+