Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για υπηρεσίες μετάφρασης

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τη διερμηνεία και τεχνική κάλυψη
της 10ης Συνεδρίασης της επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg : Greece-Italy 2014-2020” που θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακά στις 21/07/2022.

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+