Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τo έργο «Προμήθεια προωθητικού υλικού για την διασυνοριακή δράση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος».

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τo έργο «Προμήθεια προωθητικού υλικού για την διασυνοριακή δράση ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος».

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+