Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών τεχνικής
κάλυψης και ταυτόχρονης διερμηνείας στο πλαίσιο του 2ου Σεμιναρίου Υλοποίησης
Πράξεων του Προγράμματος Interreg IPA CBC Programme Greece-Republic of
North Macadonia, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω ZOOM στις
16.05.2022 και ώρες 10:00 – 16:15

Αρχεία Πρόσκλησης

-A A A+