Πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020: αποτελέσματα της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων.

Τα αποτελέσματα της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, 7η Επιτροπή παρακολούθησης και ο πίνακας με τα εγκεκριμένα έργα, βρίσκονται εδώ.

-A A A+