Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικονομικές προσφορές

«Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης στο πλαίσιο εκδήλωσης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 για την Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2022»

Αρχείο Πρόσκλησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο «μίσθωση λεωφορείου δημόσιας χρήσης χωρητικότητας 7 θέσεων»

Αρχείο πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Προμήθεια προωθητικού υλικού στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Αρχείο Πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης, στελεχών της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και της ΕΥΔ ΕΕΣ

Αρχείο Πρόσκλησης

-A A A+