Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Interreg στην 86η Δ.Ε.Θ.

“Μίσθωση εκθεσιακού χώρου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή των προγραμμάτων INTERREG στη 86η ΔΕΘ”

Αρχείο πρόσκλησης

”Κατασκευή stand για τη συμμετοχή του INTERREG στην 86η ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»”

Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+