Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο “Προμήθεια και φύτευση δενδρυλλίων στο Δήμο Ωραιοκάστρου στο πλαίσιο διοργάνωσης της Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Αρχεία Προσκλήσεων

-A A A+