Παρουσίαση του Προγράμματος Interreg Euro-Med 2021-27. Ενημέρωση για την 1η Πρόσκληση. Προτεραιότητα 3: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – Ειδικός στόχος 1

Ανάρτηση της παρουσίασης του Νέου Προγράμματος Interreg Euro Med 2021-27.

Ενημέρωση για την 1η Πρόσκληση.

Προτεραιότητα 3: “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” – Ειδικός στόχος 1.


Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” θα ανοίξει επίσημα στις 24 Φεβρουαρίου 2022, (13.00 ώρα Ελλάδος) και θα λήξει στις 24 Μαΐου 2022, (13.00 ώρα Ελλάδος).
Η συγκεκριμένη πρόσκληση για έργα στοχεύει στην Προτεραιότητα 3 «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» του Προγράμματος, Ειδικός Στόχος (SO) 6.6. «Άλλες ενέργειες για την υποστήριξη μίας καλύτερης διακυβέρνησης της συνεργασίας».
Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα και για την πρόσκληση περιέχονται στην ιστοσελίδα: https://interreg-euro-med.eu/en/

https://interreg-euro-med.eu/en/opening-of-the-first-call-for-proposals/

https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-governance-projects/

-A A A+