ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 5ης Πρόσκληση «Σχέδιο Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη & επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές»  του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»   πήρε παράταση για την Παρασκευή 14.06.2019, στις 15:00μ.μ. . Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική Απόφαση, καθώς και τα επικαιροποιημένα έγγραφα της Πρόσκλησης.

http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/6_5th-CALL-FOR-PROPOSALS-OF-THE-CP-INTERREG-V-A-

-A A A+