Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 6ης πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA “Greece-Bulgaria 2014-2020” παρατάθηκε για τις 7/10/2019 στις 15.00μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 6η πρόσκληση, καθώς και τον ενημερωμένο οδηγό υποβολής προτάσεων (Indirect Assistance Guidelines_final ver 2) μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/7_6th-CALL-FOR-PROJECT-PROPOSALS

-A A A+