Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG IPA CBC «Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»

Παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής προτάσεων της 2ης Πρόσκλησης έως τις 29 Μαΐου 2020, 24:00

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

-A A A+