Νέες θέσεις εργασίας στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας.

Η Κοινή Γραμματεία εδρεύει στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Είναι  υπεύθυνη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της τρέχουσας περιόδου. Παράλληλα, επικουρεί στις διαδικασίες σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Για την ενίσχυση της στελέχωσης της Γραμματείας, έχει δημοσιευθεί η παρακάτω προκήρυξη τριών θέσεων: https://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/vacancies/

-A A A+